hu | en

magyar nemzeti múzeum
építészeti tervpályázat
budapest
2010

A több mint 160 éves épület területhiánnyal küzd, az intézmény fő problémája, hogy a kor múzeumlátogatói igényeinek kielégítéséhez szüksége van egy, a főépülettel szimbiózisban együtt élő társra. Ez a társ a környezetével, a várossal való kapcsolat létrehozásában lehet segítségére, cserébe a nagy tudást, a felhalmozott értékek kölcsönzését kaphatja és egy miliőt, ami utánozhatatlan „piaci” előnyhöz juttatja a turisztikai, vendéglátási, interaktív, kulturális feladatai ellátása során.

Kettejük termékeny viszonyának következtében a Múzeum befogadóként tud működni a jövőben. Alkalmas hellyé tud válni ahhoz, hogy bármilyen profiljába illő tárlatot, kezdeményezést, eseményt, installációt befogadjon. Aktív kulturális, művészeti kommunikációs térré válhat, bekapcsolódhat a város fő szellemi keringésébe.

A múzeum új feladat elé néz a jövőben. Fontos történeti gyűjtő szerepe mellett nagy hangsúlyt kell fektetnie a változatos, izgalmas, folyamatosan kitekintő, régi és új viszonyát értelmező tárlatok szervezésére. Izgalmas kontextusba ágyazások, látványos értelmező kiállítások megvalósításához nyújt ihletet, izgalmas keretet a régi és új épületek szoros kapcsolata, egymásba fonódó, egymást erősítő terei. Ez a közvetlen kapcsolat fejezi ki a jövőkép lényegét.

A régi és új között a határok elmosódnak, szinte egymásba fonódnak, állandó reagálásra, értelmezésre késztetve a látogatót és az intézményt. Az épületet bejárva a múlt és jelen izgalmas vegyüléke áll össze a látogató gondolataiban, a történeti és kortárs terek felváltva követik egymást, erősítik egymás értékeit. A csápok, melyek átjárást biztosítanak a két épületrész között, fénnyel átjárt zárt hídként viselkednek, kapuként működnek a két világ között.

Az udvar a múzeum belső terévé válik, fedése csak a fényt ereszti be, kilátást nem enged, köztes tér, amely folyamatosan megjeleníti a belső világ kettősségét.


építész tervezők:
Földes László
Balogh Csaba
Sirokai Levente
Sónicz Péter
Deigner Ágnes

pályázat: III. díj

1  2  3  4  5  6  7  8  9